ชื่อ นาย ธนวัฒน์ ปั่นกริด
รหัสนักศึกษา 5631040026 
ช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง3 เลขที่8 
อาชีพ นักศึกษา 
เบอร์โทร 081-6495918 Dtec
อีเมล์ Pangpond37@hotmail.com 
สถานที่เล่นเน็ต บ้าน

เพื่อนสมาชิก