ชื่อ : ดนุพล  วีรบรรจง
รหัสประจำตัว : 5631040199
ช่าง : ไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 4/7
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 0877830133
อีเมล : jorenjer_innocent_da@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน

เพื่อนสมาชิก