ชื่อ : ดนุพล  วีรบรรจง
รหัสประจำตัว : 5631040199
ช่าง : ไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 4/7
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 0877830133
อีเมล : jorenjer_innocent_da@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน

สถิติเยี่ยมชม

16170

ติชม

รหัสผิดครูจะลงคะแนนให้ไม่ได้

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา
รหัส นศ.ผิดหรือเปล่า ไม่มีที่กรอกคะแนนให้

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา
ได้10%แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลส่วนบุคคล