นาย ปฏิญญา  พวงภู่
รหัสประจำตัวนักศึกษา
5631040007
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/1 (ติดตั้ง)
อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทร 0831193534
เครือข่าย dtac
E-mail Fixparadox@hotmail.com
facebook : fix.patinya@facebook.com
สถานที่เล่นอินเตอร์เน็ต:ที่บ้าน บนมือถือ