praveehttp://pravee.tatc.ac.th/

นายประวีร์  มณีสุข
ชื่อเล่น วี
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/7 เลขที่ 9
สาขางาน  เครื่องกลไฟฟ้า
รหัสประจำตัว 5531040067
Tel 082-7144942(D-tac)
E-mail- amvee_za@hotmail.com
สถานที่เล่น:บ้าน
เกี่ยวกับ
เพศ
ชาย
วันเดือนปีเกิด
1 มกราคม
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์
amvee_za@hotmail.com
สถิติ
เพื่อนสมาชิก (2)
4
คะแนนโหวด (0)
0
ติชม (3)
10
ความเกี่ยวข้อง
นักเรียนนักศึกษา
สาขาวิชา
3104 - ไฟฟ้ากำลัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

คติที่ชื่นชอบ
รักการเรียน
ผลงาน/สิ่งที่ประสบความสำเร็จ
แข่งฟุตบอล
หนังสือโปรด
ภาษาไทย
วิชาเรียนโปรด
อังกฤษ

กิจกรรม

ติชม

ทำไร...........

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา
ได้10%แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
10 ปี ที่ผ่านมา
ขาดข้อมูลใต้ภาพ

ตั้งโดย : antid
10 ปี ที่ผ่านมา

เพื่อนสมาชิก

สถิติเยี่ยมชม

118064

โฆษณา