นาย : กิตติธัช เพียรใจ (แครอท)
แผนก : ช่างยนต์ ปวส.1/3
เบอร์ : 0816502374 Dtac
E-mail : carrot_auto@hotmail.com