ครูอาชีวศึกษาดีเด่นอศจ.ชลบุรีประจำปี2559
นายพันธ์ศักดิ์  พลอินทร์ ES2JI
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
email pansak49@gmail.com   
รางวัล.หนึ่งแสนครูดีจากคุรุสภาประจำปี2554 
ครูอาชีวศึกษาดีเด่น อศจ.ชลบุรีประจำปี2555  
ครูอาชีวศึกษาดีเด่น อศจ.ชลบุรีประจำปี2557

รูปภาพอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

   สักวันหนึ่งคงจะรู้ว่าครูรัก   สักวันหนึ่งคงประจักษ์เป็นสักขี
สักวันหนึ่งคงจะรู้ว่าครูดี     สักวันหนึ่งคงได้ดีเพราะเชื่อครู...

RSS คุณภาพชีวิต

สธ. สรุป 6 เคส อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ชี้เกิดขึ้นได้
   คณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากวัคซีน สรุปผลบุคลากรทางการแพทย์ 6 รายหลังฉีดวัคซีนซิโนแวค มีอาการทางระบบประสาท คล้ายโรคหลอดเลือดสมอง เกิดขึ้นชั่วคราว ผลสแกนสมองไม่พบผิดปกติ หลังรักษาอาการเป็นปกติดี คาดว่าเกี่ยวข้องกับวัค


"หมอยง" เผย ผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค มีภูมิต้านทานขึ้นดีมาก เป็นที่น่าพอใจ
   นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผยผลตรวจภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Sinovac ผู้ฉีดมีภูมิต้านทานขึ้นได้ดีมาก เป็นที่น่าพอใจ ตรวจพบภูมิต้านทาน ต่อสไปรท์โปรตีน หรือหนามแหลม ถึงร้อยละ 99.4


สธ.ย้ำสถานประกอบการ งดกิจกรรมรวมกลุ่ม สังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน
   กระทรวงสาธารณสุข ชี้ยังพบการติดเชื้อในที่ทำงาน สถานประกอบการ ย้ำงดกิจกรรมรวมกลุ่ม สังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน ลดการแพร่กระจายเชื้อ

สถิติเยี่ยมชม

898484