เวลคัมทูมายเวิลด์ :)

ชื่อ : นายคุณกร กากแก้ว
ชื่อเล่น : โบนัส
วันเกิด : 19 ธันวาคม 2538
อาชีพ : นักศึกษา
สาขางาน : เทคโนโลยีการวัดและควบคุม ปวส.1 กลุ่ม1
รหัสนักศึกษา : 5631200003
โทร : 08-0442-5141
ระบบซิม : D-tac
E-mail : enostiman@gmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : บ้านสถิติเยี่ยมชม

181438

ติชม

ได้10%แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา
กลุ่มไหน

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา
ข้อมูล นศ.ไม่ครบตามที่ครูต้องการ

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา