ชื่อ : นายคุณกร กากแก้ว
ชื่อเล่น : โบนัส
วันเกิด : 19 ธันวาคม 2538
อาชีพ : นักศึกษา
สาขางาน : เทคโนโลยีการวัดและควบคุม ปวส.1 กลุ่ม1
รหัสนักศึกษา : 5631200003
โทร : 08-0442-5141
ระบบซิม : D-tac
E-mail : enostiman@gmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน