นายกฤษฏา วงษ์ทิพรัตน์
     แผนก ช่างไฟฟ้า ชฟ. 4/9
         รหัส 5531040022
    Men_Plaiw@hotmail.com
   เบอร์โทรศัพท์  0816419736
  ระบบโทรศัพท์ Happy  
          สถานที่เล่น @ บ้าน