นายกฤษฏา วงษ์ทิพรัตน์
     แผนก ช่างไฟฟ้า ชฟ. 4/9
         รหัส 5531040022
    Men_Plaiw@hotmail.com
   เบอร์โทรศัพท์  0816419736
  ระบบโทรศัพท์ Happy  
          สถานที่เล่น @ บ้าน 

กิจกรรม

ติชม

ได้ 5%แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
10 ปี ที่ผ่านมา
ขาดระบบซิมและเล่นที่ไหน

ตั้งโดย : antid
10 ปี ที่ผ่านมา
สวัสดีครับ

ตั้งโดย : anon
10 ปี ที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชม

185225

โฆษณา