นาย พีรวัส วัณณะ ชฟ 4/4  รหัสประจำตัว 5331040057

เมลล์ note.zaza@windowslive.com

เบอร์โทร 0882111885(ดีเทค)

เล่นอินเตอร์เน็ตที วิทยาลัย