โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า One Dealer One School ในปี 2555 ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2555 ณ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

ติชม

สร้างโดย :


automechanic

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล