รองผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ตลุนจันทร์ ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ 13 มกราคม 2554 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ