รองผู้อำนวยการ นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันาวามหาราช วันที่ ๓ ธันาวาคม ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ