รองผู้อำนวยการ นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันาวามหาราช วันที่ ๔ ธันาวาคม ๒๕๕๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ