เข้าร่วมประชุมสัมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทวิภาคีเข้าสู่สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายสมหมาย สมแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และว่าที่ร้อยตรีศิฎฒิภัต ธรรมเกสร หัวหน้างานทวิภาคี เข้าร่วมประชุมสัมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทวิภาคีเข้าสู่สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ