การแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านการเงิน โครงการ Fin. ดี We can do ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี โดย

1. นางสาววรรษมน  มงคลเอก    แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.1/2

2. นางสาวปิยธิดา  ปรางศ์ศร      แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.1/2

3. นางสาวสุธาสินี  อุดมสินธุ์       แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.2/2

4. นางสาวเกวลิน  ฤกษ์มงคล      แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.2/3

5. นางสาวกัณฐิกา  บรรจงจัด     แผนกวิชาการบัญชี ครูผู้ควบคุมทีม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านการเงิน
โครงการ Fin. ดี We can do
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Accounting

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี