กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model Canvas (BMC) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์ EEC จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางจันทนา มงคลพงษ์ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 18 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model Canvas (BMC) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์ EEC จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Accounting

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี