การมอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้ทำความดีด้วยจิตอาสา

วันที่ 23 มิถุนายน 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายบดีรัฏฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่ผู้จัดการร้านสวัสดิการวิทยาลัยฯ มอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งสองคนที่ได้ทำความดีด้วยจิตอาสา ได้แก่ นางสาวณัชชา พรหมจีน แผนกวิชาการบัญชี ที่เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และนางสาวปิยากร ไชยวงศ์ แผนกวิชาการบัญชี ที่ช่วยเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ โดยมีนางจันทนา มงคลพงษ์ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี ณ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขอแสดงความชื่นชมคณะครู ที่ได้พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นแบบอย่างคนที่ เก่ง ดี มีคุณธรรม อันจะส่งผลให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีที่จะพัฒนาชุมชน สังคมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Accounting

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี