กิจกรรมโครงการลูกเสือ เนตรนารี TATC มีเงินออม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางจันทนา มงคลพงษ์ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน แผนกวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือ เนตรนารี TATC มีเงินออม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล แผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาการท่องเที่ยว และแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 488 คน ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Accounting

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี