พิธีรับใบประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ร่วมพิธีฯ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,845 คน ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100086849001568&set=a.174610395443926

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Accounting

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี