ตัวแทนแผนนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง Grand Diamond Hall ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้แก่

1. น.ส.พรทิพย์ จันทรมาก ปวส.1/2 แผนกวิชาการบัญชี

2. น.ส.ธนาภา นักเคน ปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี

3. น.ส.วิภาดา ประกอบดี ปวช.1/2 แผนกวิชาการบัญชี

4. น.ส.นฤภร จันทะเนตร ปวช.1/1 แผนกวิชาการบัญชี

เข้าร่วมการแข่งขันงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้อง Grand Diamond Hall ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Accounting

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี