พิธีประดับปีกและเครื่องหมายชั้นปี สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน และธุรกิจการบิน (สาขางานบริการภาคพื้น) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี 2566

วันที่ 20 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับปีกและเครื่องหมายชั้นปี สำหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน และธุรกิจการบิน (สาขางานบริการภาคพื้น) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี 2566 จำนวน 39 คน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และครูประจำแผนกวิชาช่างอากาศยาน และธุรกิจการบิน ร่วมประดับปีกและเครื่องหมายชั้นปีให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ได้ศึกษาและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ