ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล (Data Center) บริษัท Symphony Communication จำกัด (มหาชน)

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยนางกฤตาณัฐ ผ่องศรี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล คณะครู และเจ้าหน้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล (Data Center) บริษัท Symphony Communication จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของวิทยาลัยฯ ต่อไป ในการนี้ได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านระบบเครือข่าย ณ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารซัน ทาวเวอร์ วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ