ต้อนรับบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด SCHAEFFLER ในโอกาสเข้าร่วมหารือถึงการทำความร่วมมือ MOU (Memorandum of Understanding) ทางด้านการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการอื่น ๆ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด SCHAEFFLER ในโอกาสเข้าร่วมหารือถึงการทำความร่วมมือ MOU (Memorandum of Understanding) ทางด้านการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการอื่น ๆ ในแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ณ ห้องประชุมนาจอมเทียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ