เสนอหัวข้อสิ่งประดิษฐ์ของบประมาณสนับสนุนจัดทำปีการศึกษา2566

บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ลิงค์ดาวโหลดแบบคอนเซฟเปเปอร์  concept paper  รูปแบบการแสดงผลของไฟล์อาจไม่เหมือนต้นฉบับปรับแก้ได้ตามความเหมาะสม

      ขอเชิญชวนครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจจะทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดประจำปีการศึกษา2566 ในภาคเรียที่2 และมีความประสงค์จะขอรับงบประมาณจัดทำ ให้ส่งแบบเสนอเชิงแนวคิดconcept paperแบบไฟล์ word หรือ pdf หรือในรูปแบบเอกสารมาที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในกรณีส่งในรูปแบบไฟล์สามารถส่งผ่านทางระบบRMS หรือก๊อปปี้ไฟล์ส่งที่ นางสาวยุภาพร ฤทธิ์เรืองรุ่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย 

ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

หัวข้อโครงการสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับงบประมาณจัดสรรในการจัดทำ

โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณา ต้องทำให้แล้วเสร็จและส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2566ในภาคเรียนที่2 ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2566

เกณฑ์กติกาสิ่งประดิษฐ์ปีการศึกษา 2566

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ(HEALTH CARE)

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

------------------------------------------------------

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ