วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมี ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะ และ ผู้บริหารบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ได้เข้าเปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ณ อาคาร A ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ