ร่วมให้การต้อนรับ คณะกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ Thaioil Excellence School รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมี คุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการ-ทรัพยากรบุคคลและการเงิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ คุณสุชาดา ดีชัยยะ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร กล่าวเจตนารมณ์ของโครงการฯ และขอบคุณวิทยาลัยฯ ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ 5 จำนวน 11 ทุน และทุนเรียนดี (Honor) รุ่นที่ 3 จำนวน 5 ทุน โดยมี คุณณรงคศักดิ์ เฉวียงภพ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ร่วมมอบทุนฯ ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ