พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Health, Safety, and Environment (HSE) in TVET

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

ดร. นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Health, Safety, and Environment (HSE) in TVET ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 โดยมี ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธีปิดฯ ในการนี้ได้ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในการนำเสนอและสรุปความคิดรวมยอดด้าน Green Skill และ HSE in TVET ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ