พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Health, Safety, and Environment (HSE) in TVET

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Health, Safety, and Environment (HSE) in TVET ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 โดยมี ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ร่วมพิธีฯ ซึ่งมีการบรรยายแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (Environment Social และ Governance : ESG) โดย ดร. ประพล วิระพรสวรรค์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคใต้ การพัฒนา Green Skill และ Greening TVET Institutes โดย Mr. Amir Radfar เจ้าหน้าที่จาก UN และรูปแบบการบริหารงานสู่มาตรฐานสากล สถาบันฝึกอบรมนายช่างพื้นดิน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดย ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภายหลังการบรรยายเสร็จสิ้น ได้มีกิจกรรม workshop ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ในการนี้ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาช่างอากาศยาน อีกด้วย

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ