พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน โดยมี ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พร้อมคณะ ร่วมลงนามฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการวิจัย นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และคณะอาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาการบริการการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ณ ห้อง Study Room 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ