รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน EEC

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ดร. ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน EEC โดยมี ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ร่วมต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการ “การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง” เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ในโอกาสนี้ ดร. ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมรายการโทรทัศน์ “ตอบให้เคลียร์ Special” โดยมีประเด็นพูดคุยดังนี้ การลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและการส่งเสริมของรัฐบาล พื้นที่ EEC การขยายตัวของภาคตะวันออก การส่งเสริมการลงทุนและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ รวมถึงระบบคมนาคมขนส่ง สนามบินอู่ตะเภาและรถไฟฟ้าความเร็วสูง อีกทั้งยังรับข้อเสนอการสนับสนุนด้านการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

📸 ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมที่: https://drive.google.com/drive/folders/1fWpn4USWJWClSFnzO7F163MZ9r5vc7H3?fbclid=IwAR2gdngTMANNVQCFx__pco4WmCvHMyCo92R8fbiZOhMZOwsY-axKXynplIM

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ