การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบด้วย Digital ID แพลตฟอร์ม 'ไทยมีงานทำ'

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีกำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบด้วย Digital ID แพลตฟอร์ม 'ไทยมีงานทำ' จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ www.youtube.com โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้
 
          1. นางกฤตาณัฐ                 ผ่องศรี              หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
          2. นางสาวศิรินันท์             บัวแก้ว               เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
          3. นางสาวณัฐากร            พรมศรี              เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
          4. นางสาวเกศราภรณ์     แบบอย่าง          เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 
 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


datacenter

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ