พิธีการเปิดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนและนักศึกษา 2) ให้นักเรียนและนักศึกษาฝึกทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ และ 3) สรรหานักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ