ทูตออสเตรีย (Austria) และคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบร่วมให้การต้อนรับทูตออสเตรีย (Austria) H.E. Mr. Wilhelm Donko, the Austrian Ambassador และคณะ Mr. Michael Schemeiser, First Secretary and Deputy Head of Mission และ Dr.Georg Weingartner, the Commercial Councellor ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนา พาราไดซ์ เวลา 11:00 – 14:00 น. ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ทูตออสเตรีย (Austria) และคณะประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมนิทรรศการจากชมรมวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 กลุ่มใหญ่ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ แผนกช่างไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือวัด กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แผนกสารสนเทศ เทคนิคคอม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ บัญชี โลจิสติกซ์ และค้าปลีก และกลุ่มที่ 4 ได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน และได้มีการเข้าเยี่ยมชมที่แผนกวิชา ดังต่อไปนี้ ช่างเชื่อม ก่อสร้าง เทคนิคพื้นฐาน ระบบราง ช่างยนต์และพลังงาน ช่างกลและเขียนแบบ และช่างอากาศยาน หลังจากได้เยี่ยมชมนิทรรศการและแผนกวิชา ทูตออสเตรีย (Austria) และคณะประจำประเทศไทย ได้กล่าวชื่นชมการจัดการเรียนการสอนและผลการปฏิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบว่ามีความน่าสนใจและสามารถพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่แท้จริง และยังได้มีการให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ คณะผู้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบต่อไป

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ