โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ 'ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร' ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีนายสมหมาย สมแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียนและนักศึกษา รวมถึงคณะครูคอยกำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชัด และยังได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และได้รับการอนุเคราะห์จากคณะวิทยากร บริษัทรวมยนต์มอเตอร์แลนด์ จำกัด มาเป็นผู้ให้ความรู้ ทักษะ รวมถึงแบ่งปันทัศนคติที่จำเป็นต่อการขับขี่อย่างปลอดภัย มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น จำนวน 50 คน ตามที่ชมรมวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้ดำเนินการ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๕:๐๐ น. ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ