โครงการยกระดับสมรรถนะผู้เรียน ด้าน Industrial Internet of Things (IIOT)

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับสมรรถนะผู้เรียน ด้าน Industrial Internet of Things (IIOT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถนำความรู้และทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIOT) ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ