โครงการอบรมหลักสูตรระบบอัตโนมัติ 6 สถานี ขับเคลื่อนด้วยแกนเคลื่อนที่ไฟฟ้าทั้งระบบ ควบคุมสั่งการด้วยระบบ IIOT ฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา มอบหมายให้ท่าน ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการอบรมหลักสูตรระบบอัตโนมัติ 6 สถานี ขับเคลื่อนด้วยแกนเคลื่อนที่ไฟฟ้าทั้งระบบ ควบคุมสั่งการด้วยระบบ IIOT ฯ โดยได้รับการต้อนรับจากท่าน ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงคณะวิทยากรจากบริษัทซีเท็คไดแด็คติค และคณะครูจากวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) พร้อมเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 31 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาครูให้มีทักษะทางด้าน Industrial Internet of Things (IIOT) และ 2) ให้ครูประยุกต์ใช้และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 4 สาขาวิชา ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประกอบด้วย เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ช่างอากาศยาน ระบบควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง และเทคนิคโลหะ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ