การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา2565

กำหนดการจัดประกวดในระดับสถานศึกษาวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 

กรอกใบสมัครออนไลภายในวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2565  ลิงค์ กรอกใบสมัคร bit.ly/3sL0EoT

 รายงานจำนวนชิ้นงานในแต่ละประเภท  

-การกรอกใบสมัคร จะให้แนบไฟล์ ข้อเสนอเชิงแนวคิดด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ แบบฟอร์ม Concept Paper 

  หมายเหตุ ข้อเสนอเชิงแนวคิดและข้อมูลการสมัครสามารถอัพเดทเพิ่มเติมได้ในภายหลังวันที่13 แต่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทผลงานเพราะต้องจัดเตรียมพื่นที่ในการประกวด การอัพเดทข้อมูลสามารถเข้าไปที่อีเมล์ตอบกลับ

  ชิ้นงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดในแต่ละประเภทขอให้ผู้เข้าร่วมประกวดศึกษาเกณฑ์กติกาด้วยเพื่่อส่งไม่ผิดประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

-ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่จะเข้าร่วมประกวดขอความอนุเคราะห์นำมาจัดวางในวันที่22 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเย็น เพื่อร่วมพิธีเปิดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

-การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในระดับสถานศึกษา ให้ส่งเอกสารเชิงแนวคิด (ยังไม่ต้องส่งเล่ม ว-สอศ-2,ว-สอศ-3)

 

สวพ.ประกาศใช้ ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 🧛🏾
ประกอบด้วย 6 ประเภทผลงาน ดังนี้
 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่
 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโล ยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม
 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร
 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE)
 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
เอกสารข้อกำหนด 📌 https://drive.google.com/drive/folders/1DkOsnoaxjkNbGpVfMTF9iR8Gwl0DMu2z

**เอกสารประกอบการส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับสถานศึกษาใช้เฉพาะข้อเสนอเชิงแนวคิดตามแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์ม Concept Paper

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ