ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัทปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวศิริวัตร ลวดทอง หัวหน้างานความร่วมมือ นายสมหมาย สมแก้ว หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายวีระพรรณ กระจับเงิน หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต นายบุญทวี ละอองศรี และนายประดิษฐ์ แฝงจันดา พร้อมกับนักศึกษา สาขาช่างเทคนิคการผลิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัทปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) ที่ บริษัท PJW เวลา 09:30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ