เสนอหัวข้อโครงการสิ่งประดิษฐ์ปีการศึกษา2565

บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ลิงค์ดาวโหลดแบบเสนอโครงการ  แบบเสนอหัวข้อโครงการ  รูปแบบการแสดงผลของไฟล์อาจไม่เหมือนต้นฉบับปรับแก้ได้ตามความเหมาะสม

      ขอเชิญชวนครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจจะทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดประจำปีการศึกษา2565 ในภาคเรียที่2 และมีความประสงค์จะขอรับงบประมาณจัดทำ ให้ส่งแบบเสนอโครงการในรูปแบบไฟล์ word หรือ pdf หรือในรูปแบบเอกสารมาที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในกรณีส่งในรูปแบบไฟล์สามารถส่งผ่านทางระบบRMS หรือก๊อปปี้ไฟล์ส่งที่ นางสาวยุภาพร ฤทธิ์เรืองรุ่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย 

ภายในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 

หัวข้อโครงการสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับงบประมาณจัดสรรในการจัดทำ

โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณา ต้องทำให้แล้วเสร็จและส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2565ในภาคเรียนที่2

หัวข้อสิ่งประดิษฐ์ปีการศึกษา 2565

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ(HEALTH CARE)

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

------------------------------------------------------

ขั้นตอนหลังจากผ่านการพิจารณา

เสนอโครงการต่อวิทยาลัย

1.บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

2.แบบเสนอโครงการ

3.บันทึกขออนุญาตจัดซื้อ

4.แนบโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ