การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม 'การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565' โดยมีนางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ หลังจากนั้นนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจยุคออนไลน์ จากนายศุภชัย เสมอมิตร และรับฟังความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ โดย อาจารย์ภัทรานิษฐ์ สุติ พร้อมด้วยทีมงาน การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ