บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วย นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวศิริวัตร ลวดทอง หัวหน้างานความร่วมมือนายทองคำ แก้วสุข หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายจิรวัฒน์ แสงคุณธรรม หัวหน้างานโครงการพิเศษ และ นางสาวปาริฉัตร์ สุขเจริญ หัวหน้างานหลักสูตร เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีศัยกภาพ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ