โครงการ Fix It จิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนาจอมเทียน กล่าวต้อนรับ ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้สถานศึกษาดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และ 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้่บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ออกให้บริการ ณ วัดอัมพาราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ