ศึกษาดูงานบริษัท คาเนมิทสึ พูลเลย์ จำกัด และ บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นำคณะผู้บริหาร ครู และผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรีนยการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโครงการสัตหีบโมเดลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกอาชีพและภาวะการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา หลังสำเร็จการศึกษาในโครงการฯ โดยเข้าศึกษาดูงานในสองบริษัท คือ 1.บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง) 2. บริษัท คาเทมิทสึ พูลเลย์ จำกัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ