โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมทดสอบสมรรถนะสำหรับอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ 3

วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ดำเนินโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมทดสอบสมรรถนะสำหรับอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี รศ.ดร.ปัญญา มินยง ดร.สุรชาติ จันทรชิต และนายอุดมศักดิ์ จันทรทาโพ ในการให้ความอนุเคราะห์วิทยากรตลอดการอบรม การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะสำหรับอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ 3 ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ