โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือครู สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีในการให้ความอนุเคราะห์วิทยากร นายสมนึก ดำนุ้ย ครูเชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรตลอดการอบรม การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพตรงกับความต้องการของภาคประกอบการ ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ