สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (สกพอ.) เยี่ยมชม วท.สัตหีบ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูร่วมให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือ EEC Model Type A และ Type B จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (สกพอ.) ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer Institute IPA จากประเทศเยอรมัน และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้ประกอบการจากสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะ ในพื้นที่ EEC ในการนี้ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ EEC กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ท่านทูตนงนุช เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการต่างประเทศ EEC กล่าวมอบนโยบาย และแนะแนวโดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา EEC และประธานคณะทำงานพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรม EEC Model Ms. Dominique Pantke Fraunhofer Institute IPA, Germany แนะนำ Fraunhofer Institute และ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ หลังจากนั้น ดร.อรทัย โยธินรุงเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ บรรยายสรุปศักยภาพ แผนกวิชาที่เปิดสอน และแผนในอนาคต และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน EEC Model Type A และ Type B พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกัน ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ