พิธีลงนามความร่วมมือ วท.สัตหีบ กับ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันจัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีงบประมาณ  2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไปสู่มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานสากล ณ อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

               

               

               

            

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ